Micro Convex Ultraljudsskanner

Mikrokonvex ultraljudsskanner

Mikrokonvexa ultraljud liknar konvexa prober (även kallade kurvade linjära prober) som har en krökt array som möjliggör ett bredare synfält vid en lägre frekvens med ett elektroniskt array-skanningsläge.

Micro konvex omvandlaren är nedsänkt för att minska patienternas börda. Den är också designad för att hålla en vid synvinkel, hög känslighet och bred bandbredd.

Dessa typer av sonder används främst för bukskanningar på grund av deras bredare djup och djupare penetration

Mikrokonvexa ultraljud har en mindre kurva och är tunnare mindre givare med mycket mindre kontaktyta, vilket förbättrar kopplingen mellan givaren och hudytan även i komplicerade områden som fossa supraklavikulära eller jugulära. Den mikrokonvexa sonden används också vid gynekologisk diagnostik.

Visar 1-8 av 12 resultat

Bläddra till början